Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
organogram IBF

P.M.Brugge:(voorzitter) 
K.Cohausz :(vice voorzitter, penningmeester)

M.Vlemminx :( secretaris)

R.v.d.Sluys (sr): (Hoofd opleidingen en algemene vorming), leraar opleiding, algemene vorming, hoofd examenraad
J.Tulis: (Hoofd Wedstrijdzaken), hoofd scheidsrechtercommissie, regelt applicatiecursussen scheidsrechters, geeft leiding aan de bondscoach fights en aan de Chief Referee
R.Pet: (Hoofd Technische zaken), technische commissie, bondscoach forms, leiding over de structuur van de verschillende stijlen.
B.Olthoff: (Hoofd Jeugdzaken), PR, algemene vorming jeugd, jeugdzaken, verzorging Budo dagen