)Het dagelijks bestuur bestaat uit:
Peter Brugge (Voorzitter, President)
Katharina Cohausz (Vice voorzitter en penningmeester, Vice President)
Maurice Vlemminx (secretaris, Secretary)
Rob van der Sluys (sr) (hoofd algemene opleiding((Chief Educational Development)
John Tulis (Hoofd Wedstrijdzaken)(Chief Competition)
Richard Pet (Hoofd stijlcommissie)(Chief Style committee)
Bé Olthoff (Hoofd jeugdzaken, PR zaken en hoofd geschillencommissie)(Chief Youth Education)

Daarnaast is er een wedstrijd/scheidsrechter commissie die bestaat uit.
John Tulis (voorzitter)
Wendy Schierboom (Karate)
Ellen Brugge (Karate)
Wim Hof (Judo)

De technische commissie (dangraden en opleiding) bestaat uit:
Peter Brugge (Voorzitter)
Rob van der Sluys (sr) Hoofd examenraad Karate
Hans Pril Hoofd examenraad Judo
Henk Hesselink, (Judo)

Rob de La Parra, (Judo)

Robert Hengeveld (Judo)

 

Examinatoren:

Taekwondo:

P.M.Brugge

M.Vlemmincx

E.J.M.Brugge

B.Cohausz.

 

Neem contact met ons op

pmbrugge@home.nl

Mail ons!

6 + 3 =