.Het dagelijks bestuur bestaat uit:
Peter Brugge (Voorzitter, President)
Katharina Cohausz (Vice voorzitter en penningmeester, Vice President)
Maurice Vlemminx (secretaris, Secretary)
John Tulis (Hoofd Wedstrijdzaken)(Chief Competition)
Richard Pet (Hoofd stijlcommissie)(Chief Style committee)
Bé Olthoff (Hoofd jeugdzaken, PR zaken en hoofd geschillencommissie)(Chief Youth Education)

Steve Manoch (Opleidingen)

 

Daarnaast is er een wedstrijd/scheidsrechter commissie die bestaat uit.
John Tulis (voorzitter)
Wendy Schierboom (Karate)
Ellen Brugge (Karate)
Wim Hof (Judo)

De technische commissie (dangraden en opleiding) bestaat uit:
Peter Brugge (Voorzitter)
Hans Pril Hoofd examenraad Judo
Henk Hesselink, (Judo)

Rob de La Parra, (Judo)

Robert Hengeveld (Judo)

 

Examinatoren:

 1. P.M.Brugge
 2. J.Tulis
 3. R.Pet
 4. B.Olthoff
 5. A.Benramdane
 6. G.Westerhuis
 7. S.Manoch
 8. B.Cohausz
 9. J.Bol
 10. R.Zaalman
 11. M.Vlemmincx
 12. E.J.M.Brugge
 13. W.Schierboom
 14. L t Zand
 15. K.Cohausz.

 

Neem contact met ons op

pmbrugge@home.nl

Mail ons!

5 + 5 =