ITF Taekwondo

Er zijn binnen de Taekwondo twee belangrijke Stijlen: De ITF (international Taekwondo Federation) en de WTF (World Taekwondo Federation).

Om het verschil tussen beiden uit te leggen is een stukje geschiedenis van essentieel belang.

 

Taekwon-Do is een vrij nieuwe vechtsport, het is ontwikkeld in Korea vanuit het Japanse Karate en het Koreaanse Taekyon. Het Taekyon is een krijgskunst waarbij uitsluitend de voeten worden gebruikt, terwijl het Karate zich voornamelijk concentreert op vuisttechnieken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren Korea en Japan in staat van oorlog, er vochten toen veel Koreanen aan de kant van de Japanners door wie ze werden getraind in de Japanse gevechtskunsten. Deze Japanse vechtkunsten werden erg populair in Korea en hebben er waarschijnlijk toe geleid dat Korea’s eigen vechtkunsten geleidelijk op de achtergrond raakten. Toch gaven de Koreanen wel duidelijk een eigen draai aan de Japanse kunsten. Dit is te zien aan de vele hoge en gedraaide traptechnieken, die in het Karate niet te vinden zijn. Zo ontwikkelden zich in Korea verschillende stijlen “Koreaans Karate”.

 

Eén van de mensen die zo’ n stijl ontwikkelde was een man genaamd Choi Hong Hi. Choi Hong Hi werd op jonge leeftijd al getraind in het Taekyon. Een aantal jaren later ging Choi naar Japan en kwam hij in aanraking met het Karate. Na in het Karate te zijn onderwezen, en als toenmalige zwarte band houder ontwikkelde Choi zijn eigen stijl. Na WOII was Choi 2e luitenant in het Koreaanse leger en stond hij aan het begin van een militaire loopbaan waarin hij als generaal zou eindigen. In die periode hield Choi zich veel bezig met zijn eigen stijl en hij kreeg de gelegenheid deze aan zijn manschappen te onderwijzen. Deze had als stijlvorm de hyungs en had met name veel legertechnieken. In 1954 kwam Choi Hong Hi, toen inmiddels generaal, in een bestuur dat zich bezighield met het verenigen van de verschillende Koreaanse vechtstijlen. Choi stelde als gemeenschappelijke naam Taekwon-Do voor. Deze naam werd goed ontvangen en overgenomen door het grootste gedeelte van Koreaanse systemen. Maar hiermee waren de stijlen nog niet verenigd, de naam was dan wel hetzelfde, maar de technieken nog niet. In 1961 werd daarom een werkcommissie ingesteld met als taak het opmaken van een “Taekwon-Do standaard”, een stijl waar iedereen het mee eens zou zijn en zich aan zou houden. Dit duurde tot 1965. Ondertussen groeide het Taekwon-Do tot ver buiten de Koreaanse grenzen vooral dankzij Choi. De stijlvorm heette op dat moment Hyungs. Deze was met name gericht op kracht en snelheid, de breektesten vormden een prominente plaats net als het sparren in de ITF stijl.

 

In 1966 werd de Internationale Taekwon-Do Federatie opgericht in Korea, de I.T.F.. Hiervan werd Choi de president. Via de I.T.F. kan Choi het Taekwon-Do nog beter promoten in andere landen.

In 1972 verlaat Choi Korea, vanwege politieke druk. Hij vertrekt naar Canada en zet daar de I.T.F. voort. Hij ontwikkelde de toenmalige Hyungs verder tot de nu bekende Tuls. De originele hyungs hadden 20 stijloefeningen, de nieuwe Tuls kenden er 24.

Korea had geen internationale Taekwon-Do bond meer en er ontstaat in Korea het idee voor een nieuwe bond. Dit wordt de World Taekwon-Do Federation oftewel de W.T.F.. Met de komst van de nieuwe bond wordt ook meteen een nieuwe stijl geboren.

Deze stijlvorm bevat de Tae Geuks en Poomsees. Vanaf dat moment  is het Taekwon-Do onder te verdelen in twee stijlvormen: de ITF Tuls en de WTF Poomsee’s en Taegeuks.

Beide stijlen bleven vanwege de politiek strijd verschillend van elkaar met de nodige concurrentiedruk.

Verschillen zijn er in kleding, sparring, stijlvormen, ondanks dat bleven de basisprincipes van de generaal overeind.

 

Taekwondo is gebaseerd op bepaalde principes:

– Elke beweging moet zo opgebouwd zijn, dat de maximale kracht in overeenstemming met wetenschappelijke formules en het principe van kinetische energie geproduceerd wordt.

– De principes achter de technieken moeten duidelijk zijn, zodat ook degenen die niets van Taekwondo weten, een juiste van een niet juiste beweging kunnen onderscheiden.

– De afstand en de hoek van elke beweging moeten precies gedefinieerd worden, zodat een efficiëntere aanval en verdediging bereikt kunnen worden.

– Het doel en de methode van elke beweging moet duidelijk en eenvoudig zijn om de leerprocessen te vergemakkelijken.

– Rationele leermethodes moeten worden ontwikkeld, zodat de voordelen van het Taekwondo door iedereen genoten kunnen worden: jong en oud, mannen en vrouwen.

– Correcte ademhalingsmethodes moeten worden ontwikkeld, zodat de snelheid van elke beweging verhoogd en de moeheid verminderd wordt.

– Een aanval moet mogelijk zijn tegen elke vitale plek op het lichaam en het moet ook mogelijk zijn om zich tegen verschillende vormen van aanvallen te verdedigen.

– Elk aanvalswerktuig moet duidelijk gedefinieerd worden en gebaseerd worden op de structuur van het menselijk lichaam.

– Elke beweging moet makkelijk uit te voeren zijn, zodat de leerling Taekwondo ook als sport en recreatie mogelijkheid kan uitoefenen.

– Er moet bijzonder op het voorkomen van blessures en op de promotie van een goede gezondheid gelet worden.

– Elke beweging moet harmonieus en ritmisch zijn, zodat Taekwondo ook een esthetisch genoegen is.

– Elke beweging in een patroon moet de persoonlijkheid en het spirituele karakter van de persoon waar naar het benoemd werd uitdrukken.

 

Generaal Choi Hong Hi is geboren in 1918 te Kilju En is gestorven in 2002 te Pyongyang

Neem contact met ons op

pmbrugge@home.nl

Mail ons!

10 + 7 =