Dangraad organisatie

 

Onze Dangraden zijn internationaal erkend.

 

Dangraad examens worden in Nederland tot en met de 5e Dan gehouden. 6e Dan en hoger kan alleen internationaal, en wordt bepaald door de internationale presidenten van de aangesloten landen.
Dangraad examens worden twee keer per jaar centraal gehouden, eind van het jaar en in het midden van het jaar.

 

De examencommissie bestaat uit 3 examinatoren, twee van de eigen stijl en 1 van een andere stijl. Het hoofd van het examenraad (R vd Sluys sr, 10e Dan Goju Ryu) bepaalt de examencommissie.
Zowel de voorzitter (P.Brugge) als de het hoofd examenraad zijn aanwezig bij de examens. De beslissing van de meerderheid van de examencommissie is bindend.

 

Eisen dangraad examen:
– Examenkandidaat is minimaal 2 jaar aaneengesloten betalend lid van de IBF.
– Examenkandidaat is minimaal 16 jaar.
– De examenkandidaat is voorgedragen door zijn leraar, handtekening van de leraar is verplicht op het aanvraag formulier.
– Het examenformulier moet minimaal 1 maand voor het examen naar de voorzitter worden gestuurd.
– Het examengeld moet minimaal 1 maand voor het examen op de rekening van de IBF gestort zijn.
– Tussen de dangraad examens zit minimaal 2 jaar.

 

De IBF examinatoren zijn allen internationaal erkende leraren, en die door de IBF erkend zijn als gecertificeerde examinatoren.
Deze examinatoren zijn:

 

Benramdane Abderazak
Bol Jaap
Brugge Ellen
Brugge Peter

Cohausz Bernhard

Hengeveld Robert

Hesselink Henk

Huizinga Ron
Manoch Steve
Olthoff Bé
Pet Richard
Prak Theo

Pril Hans
Tulis John
van der Sluys Carlo
van der Sluys Rob (sr)
van der Sluys Robbert (jr)
Vlemminx Maurice
Westerhuis Ger

 

 

Bijzondere promoties:
Een bijzondere promotie kan alleen aangevraagd worden voor leden die veel gedaan hebben voor de IBF in het algemeen. Daarnaast kan het zijn dat het bestuur vindt dat iemand voor een bijzondere promotie in aanmerking komt, bijzondere promoties kan nationaal alleen tot en met de 5e Dan.

 

Een bijzondere promotie kan alleen voorgedragen worden door 3 erkende IBF leraren met een motivatiebrief, deze wordt door de examenraad beoordeelt en het hoofs examenraad zal dit advies in het bestuur brengen. Het bestuur beslist, alleen de voorzitter kan een veto inbrengen.
De kosten voor een bijzondere promotie (50,-) wordt betaald door de leraar die de promotie aanvraagd.

 

6e Dan en hoger kan alleen Internationaal, deze wordt dan door het volledige bestuur van Nederland benoemd en kan alleen voorgedragen worden door de voorzitter (president) van IBF-Nederland bij de internationale president. De internationale president draagt de bijzondere promotie voor in het internationale congres tijdens de president meeting, waarbij alle voorzitters van de aangesloten landen kunnen stemmen. De uitslag moet unaniem zijn.

 

De kandidaat die voorgedragen wordt moet veel voor de IBF gedaan hebben op internationale vlak en onberispelijk in zijn doen en laten, er mag geen vermenging zijn van belangen bij andere organisaties. Hij/Zij moet een voorbeeld voor de IBF Internationaal zijn.
De kosten van deze internationale erkenning wordt gedragen door de IBF Nederland.

 

Erkenning van Dangraden, die buiten de IBF zijn behaald.
Een erkenning van Dangraad die buiten de IBF is behaald kan alleen als de kandidaat een proef van bekwaamheid heeft gedaan bij een erkende leraar van IBF Nederland (proof of capability). Een erkenning van een dangraad kost 100,-. Dangraden die bij een andere bond worden behaald terwijl hij/zij al lid is van de IBF worden niet erkend. Erkenning voor deze band kan men aanvragen, maar ook hier dient dan weer een proef van bekwaamheid te worden afgelegd, de kosten hiervoor zijn afhankelijk van de dangraad.

Neem contact met ons op

pmbrugge@home.nl

Mail ons!

1 + 11 =