Dangraad organisatie

Dangraad examens worden 2 x per jaar gehouden, in principe de maanden december en juni.
Een dangraadexamen hoort minimaal 2 maanden van tevoren zijn aangevraagd en het formulier moet getekend zijn door een IBF erkende leraar.
Het formulier en het inschrijfgeld dient minimaal 4 weken van tevoren in bezit te zijn van de IBF.

De examinatoren bestaan uit 3 personen, die alle 3 gecertificeerd zijn door de IBF.
Het oordeel van de examen commissie is bindend.
In principe kun je in Nederland examen doen tot en met je 5e dan.
ê dan is mogelijk onder speciale voorwaarden.
7e Dan en hoger verloopt internationaal
Voor dat je aan het examen mag meedoen zijn er een aantal spelregels.
Je bent minimaal 2 jaar betalend lid van de IBF (opvolgend)
Je hebt de centrale trainingen gevolgd en zowel de stijl verantwoordelijke als het hoofd technische commissie heeft je voldoende bevonden om aan het examen deel te nemen.
Je hebt de wachttijd tussen de dangraden door in acht genomen.